Komiti ea Tšebetso ea Naha/Working CommitteeName

Position

 Thomas Motsoahae Thabane

  Moetapele/Leader

  Motlohi Maliehe

 Molula Setulo/Chairperson

  Samonyane Ntsekele

  Mongoli-kakaretso/Secretary General

 

  Mongoli oa Lipuisano/Rapporteur

  Prince Maliehe

  Ramatlotlo-Kararetso/Treasurer-General

  ‘Matšepo Ramakoae

  Setho se khethueng ke Moetapele

  ‘Mamokoena Sekete

 Setho se khethueng ke Moetapele

 Web Visitors Hits